انواع واردات کالا

انواع واردات کالا

1-کالایی که سهمیه ارزی مصوب داشته باشد، تقاضا کننده ترخیص کالا گشایش اعتبار اسنادی در بانک می نماید و برای خرید کالا از ارز مرجع استفاده می کند.

2-کالاهایی که با ارز آزاد گشایش اعتبار می شود و سپس اقدام به ورود ترخیص کالا انجام می گیرد.

3-کالاهای وارداتی که در مقابل اجناس صادراتی ترخیص می گردند(کلیه کشورها، مبداً می توانند باشند).

4-کالاهایی که در قبال صادرات از کشورهای خاورمیانه وارد می شوند.

5-کالاهایی که بدون انتقال ارز وارداتشان صورت می گیرد یعنی در کشور مبداًٌ سرمایه گزار داشته و این سرمایه گزار خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، معتبر می باشد.

6-کالاهایی مانند ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی به واسطه نهادهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری هستند بدون انتقال ارز وارد ترخیص کالا می شوند.

7-کالاهایی که به اعتبار مصوبات کمسیون چهار نفره دفتر ثبت سفارش بدون انتقال ارز وارد می شوند.

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X