گمرکات اختصاصی کشور

گمرکات اختصاصی کشور

گمركات تجهیزات پزشكی

گمركات تجهیزات پزشكی شامل فرودگاه امام خمینی(ره)، شهیدرجایی بندرعباس – بندر امام خمینی(ره)، ارومیه، سهلان، تهران، خرمشهر ، آبادان است.

گمركات اختصاصی سیگار و محصولات دخانی

گمركات اختصاصی سیگار و محصولات دخانی نیز گمركات شهیدرجایی بندرعباس، تهران، فرودگاه امام خمینی(ره)، جلفا، خرمشهر، چابهار، قشم، بوشهر، خرمشهر و آبادان، سهلان تعیین شده اند.

گمركات اختصاصی آرایشی و بهداشت

گمركات اختصاصی آرایشی و بهداشت نیز آبادان، ارومیه، اصفهان، قزوین، امانات پستی، بازرگان، جلفا، سهلان، سرخس، شیراز، تهران، سلفچگان، مشهد، سیرجان، بندر امام(ره)، انزلی، بوشهر، خرمشهر، باهنر، شهیدرجایی، قشم، چابهار، فرودگاه امام خمینی(ره)، پیام هستند.

گمركات مجاز به ترخیص ماشین‌آلات راهسازی مستعمل

گمركات مجاز به ترخیص ماشین‌آلات راهسازی مستعمل نیز شهیدرجایی، خرمشهر، بوشهر، ارومیه، تهران، اصفهان، شهید باهنر هستند.

همچنین بخوانید: نحوه محاسبه تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه

گمركات مجاز به ترخیص خودرو

گمركات مجاز به ترخیص خودرو شهیدرجایی بندرعباس، شهید باهنر، تهران، نوشهر، بندرانزلی، بوشهر، بندر امام خمینی(ره)، چابهار، ارومیه، سهلان، مشهد، اصفهان، خرمشهر، سلفچگان، گناوه، زنجان، بندرلنگه، قزوین، شیراز، یزد، سیرجان، كیش، اردبیل، آبادان، سرخس، قشم، آبادان، سهلان تعیین شدند.

گمركات اختصاصی موصوف كالاهای خاص نظامی

گمركات اختصاصی موصوف كالاهای خاص نظامی؛ تهران، بندرانزلی، شیراز، اصفهان، شهیدرجایی بندرعباس، فرودگاه امام خمینی(ره)، باهنر، آبادان، خرمشهر هستند.

گمركات اختصاصی ترخیص تلفن همراه

گمركات اختصاصی ترخیص تلفن همراه گمركات فرودگاه امام خمینی(ره)، فرودگاه پیام، اصفهان، شیراز، تهران، امانات پستی، چابهار، (گمرك شهید باهنر و كیش صرفاً مجاز به ترخیص لوازم جانبی تلفن همراه می‌باشند)، آبادان، خرمشهر تعیین شدند.

گمركات اختصاصی سفارتخانه‌ها

گمركات اختصاصی سفارتخانه‌ها نیز در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، تهران، سهلان هستند.

گمركات اختصاصی مربوط به طلا و جواهر

گمركات اختصاصی مربوط به طلا و جواهر نیز اصفهان، مشهد، فرودگاه امام خمینی(ره)، سهلان هستند.

گمركات اختصاصی ترخیص چینی‌آلات

گمركات اختصاصی ترخیص چینی‌آلات در بوشهر، خرمشهر، چابهار، قشم، شهریار، بئدر امام خمینی(ره)، جلفا، كیش، شیراز، سمنان، سلفچگان تعیین شدند.

همچنین بخوانید: بازرسی کالای وارداتی و ترخیص کالا

گمركات اختصاصی ترخیص پارچه

گمركات اختصاصی ترخیص پارچه نیز بوشهر، شهیدرجایی، باهنر، آبادان، ارومیه، چابهار، سهلان، زاهدان، مشهد، یزد، فرودگاه امام خمینی(ره)، شیراز، جلفا، اصفهان، كیش، لنگه، بازرگان، اینچه‌برون، (سمنان صرفاً واحد تولیدی) هستند.

گمركات اختصاصی لوازم خانگی بزرگ (یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، كولر گازی، تلویزیون)

گمركات اختصاصی لوازم خانگی بزرگ (یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، كولر گازی، تلویزیون): خرمشهر، شهیدرجایی، آبادان، بوشهر، چابهار، تهران، سهلان، كیش، قشم، فرودگاه امام خمینی(ره)، شیراز، اصفهان، بندرلنگه، باهنر، ارومیه، بندر امام خمینی(ره)، سلفچگان، بازرگان، جلفا، سیرجان (به‌صورت مشروط)، پیام، یزد است.

گمركات تخصصی پیش‌سازها

گمركات تخصصی پیش‌سازها شهیدرجایی، بازرگان، دوغارون، فرودگاه امام خمینی(ره)، آبادان و خرمشهر هستند.

گمركات تخصصی اسباب‌بازی

گمركات تخصصی اسباب‌بازی نیز تهران، امانات پستی، نمایشگاه، شیراز، اصفهان، مشهد، ارومیه، فرودگاه امام خمینی(ره)، شهید باهنر، بندر امام خمینی(ره)، بوشهر، گناوه، بندرانزلی، كیش، قشم، چابهار، خرمشهر، آبادان، جلفا، لنگه، تهران، سهلان هستند.

گمركات تخصصی ترخیص فرش ماشینی

گمركات تخصصی ترخیص فرش ماشینی نیز فرودگاه امام خمینی(ره)، تهران، كرمان، شهید رجایی، شیراز، مشهد، ارومیه، بازرگان، اصفهان، سهلان، امانات پستی، بندر امام خمینی(ره)، جلفا است.

گمركات تخصصی ترخیص چسب

گمركات تخصصی ترخیص چسب نیز خرمشهر، آبادان، شهید باهنر، سمنان، مشهد، تهران، قم (سلفچگان)، اصفهان، بندرانزلی، نوشهر، اراك، اهواز، قزوین، فرودگاه امام خمینی(ره)، ارومیه، جلفا، یزد، بندر امام خمینی(ره)، سیرجان (واحد تولیدی)، شیراز، یزد (صرفاً جهت واحدهای تولیدی شهرستان)، سهلان است.

گمركات تخصصی لاستیك

گمركات تخصصی لاستیك نیز شهیدرجایی، خرمشهر، آبادان، تهران، بوشهر، فرودگاه امام خمینی(ره)، سیرجان، چابهار، باهنر، لنگه، سهلان، اصفهان، شیراز، بندر امام خمینی(ره)، ارومیه، جلفا، مشهد، بازرگان، سمنان، انزلی، نوشهر، قزوین، بوالخیربوشهر، كیش، یزد، كنگان، سلفچگان است.

گمركات تخصصی شیرآلات بهداشتی

گمركات تخصصی شیرآلات بهداشتی نیز آبادان، ارومیه، بازرگان، بندر امام خمینی(ره)، بوشهر، جلفا، فرودگاه امام خمینی(ره)، خرمشهر، سهلان، تهران، شهیدرجایی، شیراز، كرمان، مشهد، منطقه آزاد چابهار، سلفچگان، قزوین است .

همچنین بخوانید: انواع واردات کالا

ماشین‌آلات راهسازی نو

ماشین‌آلات راهسازی نو نیز تهران، شهیدرجایی، شهیدباهنر، بوشهر، بندر امام(ره)، خرمشهر، ارومیه، سهلان، بندرانزلی، نوشهر، مشهد، اصفهان است .

گمركات اختصاصی رایانه، نوت‌بوك و لوازم جانبی و تجهیزات رایانه دوربین عكاسی و مداربسته

گمركات اختصاصی رایانه، نوت‌بوك و لوازم جانبی و تجهیزات رایانه دوربین عكاسی و مداربسته: فرودگاه امام خمینی (حوزه یك)، گمرك البرز (پیام)، شیراز، كیش، مشهد، اصفهان، شهیدرجایی تعیین شدند.

گمركات اختصاصی مجاز رویه كارنه دوپاساژ

گمركات اختصاصی مجاز رویه كارنه دوپاساژ تهران، شهیدباهنر، بوشهر، خرمشهر، آبادان، نوشهر، مشهد، سهلان، ارومیه، بازرگان، جلفا، انزلی، آستارا، شهیدرجایی، لنگه است.

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X