امضای تفاهم نامه میان وزارت اقتصاد (گمرک) و وزارت بهداشت

امضای تفاهم نامه میان وزارت اقتصاد (گمرک) و وزارت بهداشت

 تفاهم نامه ای میان وزارت اقتصاد (گمرک) و وزارت بهداشت برای تسهیل ترخیص فرآورده های سلامت محور و مواد اولیه دارو ، مکمل ها و فرآورده های آشامیدنی با حضور وزیر بهداشت و رئیس  کل گمرک به امضا رسید.

متن تفاهم نامه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این تفاهم نامه «وزارت» نامیده می‌شود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم نامه به عنوان «گمرک» نامیده می‌شود.

ماده ۱- هدف:
با توجه به سهم و اهمیت فرآورده‌های سلامت محور و مواد اولیه آن ها، شامل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل‌های غذایی، ملزومات دارویی، فرآورده‌ها و مواد خوردنی و آشامیدنی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی آن‌ها و کلیه کالا‌هایی که در بخش واردات و صادرات کشور مستلزم اخذ مجوز از وزارت می‌باشند، و با توجه به اهمیت آن‌ها در سلامت آحاد جامعه و به جهت تسریع، تسهیل و شفاف سازی، افزایش کارآیی و امکان نظارت بهتر در مرحله صدور مجوز ترخیص آنها، به منظور حفظ ایمنی و کیفیت و سلامت کلیه فرآورده و مواد اولیه سلامت محور و ممانعت از توقف غیر ضروری در مرحله واردات و صادرات این گونه فرآورده‌ها از طریق تسریع در صدور مجوز‌های لازم به گمرکات کشور به وسیله حذف مجوز موردی برای کارخانجات تولیدی و شرکت‌های واردکننده که مجوز‌های لازم فعالیت و فرآورده‌های سلامت محور را از وزارت دریافت کرده اند و ترخیص مواد مذکور این واحد‌ها از گمرکات کشور با تعهد و تقبل مسئولیت مدیر عامل و مسئول فنی واحد مربوطه و پیرامون ارتباط و اتصال الکترونیکی سامانه‌های الکترونیکی وزارت و سامانه‌های جامع گمرکی (EPL) گمرک و با عنایت به آماده سازی ظرفیت‌های جدید گمرک در برآورده سازی نیاز‌های نظارتی طرفین این تفاهم نامه منعقد می‌گردد.

ماده ۲- موضوع تفاهم نامه:
۲-۱ کلیه کالا‌های اظهاری توسط­ واردکنندگان و صادرکنندگان مکلفند کالا‌های سلامت محور را در سامانه جامع گمرکی بر مبنای IRC (کد ثبت کالای سلامت محور) اظهار نمایند.
۲-۲ نظر به این که وزارت ناظر بر قیمت گذاری برخی از فرآورده‌های سلامت محور از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی می‌باشد لذا کد‌های IRC اعلامی از سوی وزارت (موضوع فهرست ابلاغی) در سامانه TSC گمرک­ ثبت و با ایجاد تطابق یک به یک بین آن‌ها و مقید ساختن صاحبان مواد و فرآورده‌های سلامت محور وارداتی و یا صادراتی ثبت اظهارنامه بر مبنای کد‌های IRC صادره و معتبر وزارت در سامانه‌های الکترونیکی وزارت و اخذ نظر وزارت بر مبنای این شناسه ها، عملیات ترخیص آن‌ها انجام خواهد گرفت.
۲-۳ وزارت قبل از صدور مجوز ورود، به منظور ثبت سفارش کالا‌های سلامت محور که مشمول نظارت به قیمت گذاری توسط وزارت می‌باشد، ارزش کالا‌های مذکور را نیز بررسی و مراتب به منظور ثبت در سامانه TSC به گمرک منعکس خواهد گردید و گمرک نیز اطلاعات مربوط به سوابق TSC این گونه فرآورده‌ها را در اختیار وزارت قرار خواهد داد.
مسئولیت صحت ارزش گذاری انجام شده به عهده وزارت بوده و گمرک با توجه به وظایف حاکمیتی خود می‌تواند نسبت به راستی آزمایی ارزش‌های اعلامی اقدام نماید.
۲-۴ گمرک صاحبان کالا‌های وارداتی و یا صادراتی سلامت محور را نسبت به ثبت دقیق تعداد بسته قابل فروش یا عرضه به مصرف کنندگان (Unit of Use/ Sale) و واحد کالا، در اظهارنامه گمرکی بر مبنای بسته بندی و واحد کالای ثبت شده در سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت جهت هر IRC اظهاری برای اخذ ترخیصی گمرک و کنترل آن توسط وزارت، قبل از صدور مجوز ثبت سفارش و یا ترخیص انجام خواهد گرفت.
۲-۵ فهرست کالا‌های سلامت محور مشمول دریافت ارز دولتی و یا نظارت بر قیمت گذاری از طریق سامانه‌های الکترونیکی وزارت در اختیار سامانه جامع گمرکی گمرک قرار خواهد گرفت، به نحوی که هنگام صدور مجوز ورود و ترخیص توسط سازمان به صراحت در خصوص شمول و یا عدم شمول نظارت بر قیمت اظهار نظر گردد.
۲-۶ امکان ارتباط و اتصال الکترونیکی بین سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی سامانه الکترونیکی وزارت و در زیر سامانه خدمات پس از ترخیص گمرک (مدیریت کالا) و دریافت و تطبیق مشخصات انبار‌های ثبت شده مرتبط با مواد و فرآورده‌های سلامت محور در سامانه مورد اشاره به عنوان مقاصد اظهار شده توسط صاحبان کالا ایجاد می‌گردد.
۲-۷ توجه به عضویت دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبه سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در کنوانسیون نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، مسئولیت تعیین تعرفه بر عهده دفتر تخصصی ذی ربط در گمرک جمهوری اسلامی می‌باشد.
تبصره: تشخیص میزان خطر کالای موضوع ردیف‌های ۳۸۰۸۹۱، ۳۸۰۸۹۲، ۳۸۰۸۹۳ غیر از مصارف بخش کشاورزی طبق بند ۶ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۸ بر عهده وزارت می‌باشد.
۲-۸ اطلاعات گمرکی فرآورده‌های سلامت محور و مقاصد کالایی (انبار) ذکر شده در زیر سامانه خدمات پس از ترخیص گمرک و خودرو‌های حامل آن‌ها به سامانه الکترونیکی وزارت توسط سامانه جامع گمرکی ارسال می‌گردد.
۲-۹ امکان ثبت اظهارنامه فرآورده‌ها سلامت محور وارداتی به مناطق آزاد (جهت مصرف در خود مناطق) بر مبنای کد‌های اختصاصی این گونه فرآورده‌ها جهت مناطق آزاد در سامانه الکترونیکی وزارت و ارتباط و ارسال آن‌ها جهت اخذ نظر به صورت الکترونیکی به سامانه الکترونیکی وزارت ایجاد می‌گردد.
۲-۱۰ جهت فرآورده‌های سلامت محور صادراتی بویژه در بخش مواد و فرآورده‌های موضوع کنوانسیون‌های بین المللی­ کنترل مواد مخدر، روان گردان و پیش ساز نسبت به اخذ نظر تبادل اطلاعات با وزارت اقدام می‌گردد.
۲-۱۱ امکان پیش اظهاری جهت فرآورده‌های سلامت محور، با توجه به ظرفیت‌های سامانه الکترونیکی وزارت در ارزیابی و پاسخ دهی خودکار نسبت به ترخیص این گونه فرآورده‌ها پیش از ورود آن‌ها به گمرکات کشور و افزایش سرعت و سهولت ترخیص و نظارت بهینه فراهم می‌شود.

ماده ۳:
۳-۱ در خصوص دارو و مکمل‌های غذایی و دارویی همراه مسافر و نیز مرسوله‌های پستی حاوی آن‌ها که از نظر مقدار و ارزش، جنبه تجاری نداشته باشد مقرر گردید واحد‌های فن آوری وزارت و گمرک امکان ثبت و ترخیص سامانه‌ای آن‌ها را بررسی و نهایی نمایند. در مورد سایر اقلام سلامت محور شامل مواد خوراکی و بهداشتی و آرایشی موضوع این بند، گمرک راسأ تشخیص و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. تجهیزات پزشکی مشمول کالا‌های همراه مسافر نمی‌باشد.
۳-۲ در خصوص مواد اولیه‌ای که صرفا از نظر نام (نه درجه خلوص، سلامت و کاربرد) مشابه فرآورده‌ها و مواد اولیه مشمول نظارت و صدور مجوز وزارت (مواد اولیه با کاربرد دو منظوره) شناخته می‌شوند. در صورت عدم اظهار بر مبنای IRC توسط وارد کننده از نظر وزارت فرآورده سلامت محور محسوب نمی‌گردد و با توجه به عدم وجود IRC جهت اظهار آن‌ها در سامانه جامع گمرکی و عدم امکان اظهار آن‌ها به عنوان فرآورده و مواد سلامت محور، گمرک می‌تواند با بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط صاحب کالا که در آن‌ها صراحتا به Technical Grade یا industrial Grade بودن اشاره شده باشد، نسبت به بررسی و ترخیص آن‌ها اقدام نماید.
۳-۳ در مورد موارد اولیه یا فرآورده‌های سلامت محوری که به صورت نمونه و در مقدار و تعداد غیرتجاری، توسط شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مجاز ثبت شده در وزارت نیز مشروط به این که از نظر تعداد، مقدار و ارزش جنبه تجاری نداشته باشند، اظهار آن‌ها بر مبنای Irc وزارت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع گمرکی، تحت رویه پته تجاری (نمونه‌های تجاری) و دریافت نظر وزارت از طریق ارتباط بین سامانه‌های الکترونیکی وزارت و سامانه جامع گمرکی انجام خواهد شد.
تبصره: سموم، الکل و مواد شیمیایی تحت کنترل از دامنه شمول بند ۲-۹ (جزء الف، ب. و ج) این تفاهم نامه خارج می‌باشد.

ماده ۴- دامنه کاربرد:
دامنه کاربرد این تفاهم نامه در گمرکات سراسر کشور و در خصوص موضوعات مواد ۲ و ۳ این تفاهم نامه می‌باشد.

ماده ۵- مدت تفاهم نامه:
مدت این تفاهم نامه از زمان امضا ۳ سال تعیین می‌شود و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۶- انعقاد تفاهم نامه: 
این تفاهم نامه در شش ماده و دو تبصره و چهار نسخه تنظیم و در تاریخ ۱۰-۵-۱۳۷۹ به امضای طرفین رسیده و کلیه نسخه‌های آن دارای اعتبار واحد بوده و زمان اجرای آن از تاریخ امضا می‌باشد.

منبع: www.iribnews.ir

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X