استمهال خروج موقت تریلر ونیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی

استمهال خروج موقت تریلر ونیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی

طبقه بندی:۱۳۹۷   مرجع صادر کننده:دفتر صادرات     تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۴/۲۶        شماره:۱۳۰/۴۷۸۳۱۸        محدوده شمول:صادرات -غیر نفتی

پیرو بخشنامه شماره ۹۱۳۲۹‏/۹۷‏/۲۹ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۹۷ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی، به مدت سه ماه (تا پایان مهرماه سالجاری) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. ضمناً مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیز در اظهارنامه و پروانه گمرکی مربوطه ذکر نمایند.
لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X