بخشنامه نحوه اخذ ضمانت بانکی

بخشنامه نحوه اخذ ضمانت بانکی

بخشنامه مهم گمرک ایران در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی در راستای ماده 6 قانون امور گمرکی

 

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X