ابلاغ مصوبه دولت در خصوص ثبت سفارش بدون انتقال ارز

ابلاغ مصوبه دولت در خصوص ثبت سفارش بدون انتقال ارز

ابلاغ مصوبه دولت در خصوص ثبت سفارش بدون انتقال ارز کالاهای دارای قبض انبار  گمرکی ،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا تاریخ 21 شهریور از محل ارز متقاضی با اعتبار یک ماه جهت ترخیص
بخشنامه 215

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X