عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی

عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی

عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی ذیل تعرفه های 04051020 و 04059000
بخشنامه 220

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X