تاکید بر دقت نظر کافی از لحاظ آکبند بودن دستگاه های ویدئو اندسکوپ

تاکید بر دقت نظر کافی از لحاظ آکبند بودن دستگاه های ویدئو اندسکوپ

تاکید بر دقت نظر کافی از لحاظ نو و آکبند بودن دستگاه های ویدئو اندسکوپ به مارک الیمپوس (Olympus)

بخشنامه 221

 

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X