تاکید بر رسیدگی به ارزش های اظهاری و بررسی‌ بیش ارزش با حساسیت بیشتر

تاکید بر رسیدگی به ارزش های اظهاری و بررسی‌ بیش ارزش با حساسیت بیشتر

تاکید بر رسیدگی به ارزش های اظهاری و بررسی‌ بیش ارزش با حساسیت بیشتر با توجه به واردات عمده کالا از طریق سیستم بانکی
عدم الزام به پیش اظهاری ارزش جهت اخذ شناسه ارزش
بخشنامه 234

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X