شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

شمول معافیت 45 ردیف کدهای تعرفه گروه‌های کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

 برخی تعرفه ها فقط برای واحدهای تولیدی می باشد
بخشنامه 223

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X