کنترل دقیق صحت اطلاعات قبض انبار

کنترل دقیق صحت اطلاعات قبض انبار

لزوم کنترل دقیق صحت اطلاعات قبض انبار و تاریخ آن در زمان ترخیص در خصوص ثبت سفارش های بدون انتقال ارز دارای قبض انبار قبل از 97/06/21
بخشنامه 239

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X