بخشنامه 251

بخشنامه 251

خارج شدن دی اتیلن کلراید و اتیل و متیل استات از ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاح و بهبود فرايندهاي صادرات و واردات، عبور و معاوضه نفت خام ،معيانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتی

بخشنامه 251

 

 

 

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X