بخشنامه 245

بخشنامه 245

خارج شدن 15 قلم محموله های مایع نفت و گاز از ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاح و بهبود فرايندهاي صادرات و واردات، عبور و معاوضه نفت خام ،معيانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتی

بخشنامه 245

 

 

 

 

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X