اعلام کدهای طبقه بندی جوال و کیسه برای بسته بندی

اعلام کدهای طبقه بندی جوال و کیسه برای بسته بندی

اعلام کدهای طبقه بندی ” جوال و کیسه برای بسته بندی” مشمول ممنوعیت صادرات

بخشنامه 253

 

 

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X