عدم ممنوعیت صادرات پا و پنجه مرغ

عدم ممنوعیت صادرات پا و پنجه مرغ

عدم ممنوعیت صادرات “پا و پنجه مرغ” ذیل کد های تعرفه 02071320 و 02071430

بخشنامه 254

 

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X