ایجاد واحد ارزی جدید ” دلار امریکا صادرات” با کد اختصاری “EGP”

ایجاد واحد ارزی جدید ” دلار امریکا صادرات” با کد اختصاری “EGP”

ایجاد واحد ارزی جدید ” دلار امریکا صادرات” با کد اختصاری “EGP” بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دلار بازار ثانویه (نیما) برای ارزش کالاهای صادراتی و لزوم انتخاب گزینه مذکور در باکس 22 اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه 265

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X