عدم نیاز به درج نام راننده و یا شرکت حمل و نقل بین المللی مجاز

عدم نیاز به درج نام راننده و یا شرکت حمل و نقل بین المللی مجاز

عدم نیاز به درج نام راننده و یا شرکت حمل و نقل بین المللی مجاز در باکس شرح اظهارنامه های خروج موقت وسائط نقلیه ( کامیون های صادراتی، خالی

لزوم اخذ وکالت نامه محضری مبنی بر اجازه خروج وسیله نقلیه دارای پروانه خروج موقت توسط شخصی غیر از مالک و درج آن در EPL

بخشنامه 264

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X