مفهوم بازرگانی و امور آن :

مفهوم بازرگانی و امور آن :

 

به تمام فعالیت هایی که برای مبادله تمام خدمات و کالا ها از مرحله اولیه تولید تا مرحله آخر، یعنی رسیدن کالا به دست مصرف کننده انجام می شود، بازرگانی گفته می شود. بنابراین، میتوان گفت هسته ی اصلی سرمایه داری امور بازرگانی، می باشد.

انواع امور بازرگانی 

  1. بازرگانی خارجی: یعنی داد و ستد خدمات و کالاها و همچنین انتقال پول بین کشوری با کشورهای دیگر می باشد.
  2. بازرگانی داخلی: یعنی داد و ستد خدمات و کالا بین کسانی که در یک کشور زندگی می کنند.
  3. بازرگانی منطقه ای: نوع بازرگانی خارجی می باشد که دو یا چند کشور در یک منطقه جغرافیایی مشخص در جهت دستیابی به هدف های تعیین شده در امور بازرگانی همکاری می نمایند.
  4. تجارت متقابل : قدیمی ترین روش تجاری می باشد که قرار داد هایی بین دو کشور و بانک های آن ها با افتتاح حساب ویژه انجام می گیرد.

انواع واحدهای امور بازرگانی به صورت زیر است :

  • بازرگانی خصوصی : با مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل می شود که دارای سه نوع است:
  • انفرادی : این نوع بازرگانی با مدیریت و سرمایه گذاری یک شخص به وجود می آید.
  • غیر سهامی : شرکت های نسبی، تضامنی، مختلط غیر سهامی و شرکت هایی با مسئولیت کم که در آن سرمایه به سهام تقسیم نشده است.
  • بازرگانی سهامی : در شرکت هایی که سرمایه شان به سهام تقسیم شده است.

 شرکت های سهام دو نوع می باشد:

الف) خاص : تاسسیس کنندگان همه ی سرمایه ی شرکت را به هنگام تاسیس پرداخت کرده اند.

ب) عام : بخشی از سرمایه را تأسیس کنندگان شرکت و بخشی دیگر از طریق فروش سهام به افراد دیگر تامین شده است.

  • امور بازرگانی دولتی : که دارای دو گروه اعمال حاکمیت ( به منظور مجبور کردن افراد برای انجام یا انجام ندادن کاری که این امر موجب اخذ مالیلت می شود) و اعمال تصدی می باشد.
  • بازرگانی مختلط : این نوع بازرگانی با سرمایه گذاری مشترک اشخاص بخش خصوصی و دولت تشکیل می شود. شرکت های تعاونی :

این نوع شرکت برای برطرف کردن نیاز مشترکی که بین اعضا است، مطابق با اصول شرکت های که دارای سهام هستند تاسیس می شود. همچنین زیان و سود به دست آمده نسبت به مشارکتی که دارند، بین اعضا تقسیم می شود .

شرکت تضامنی :

در این نوع شرکت برای انجام دادن امور بازرگانی هر یک از شریک ها بدون در نظر گرفتن سهم خود مسئولیت پرداخت کل دین های شرکت با استفاده از دارایی خود را دارند.

شرکت‌های بازرگانی

شرکت‌های بازرگانی، بین دو یا چند نفر در جهت تحصیل سود و با رعایت قوانین مربوطه تشکیل شده و ثبت می‌ شوند که با توجه به فاکتور های مختلفی که دارند در دسته بندی هایی که در بالا گفته شد قرار می گیرند و امور بازرگانی انجام می دهند. شخص بازرگان به کسی گفته می شود که با توجه به شرایط موجود تولید کردن یا عرضه کالایی را انجام می دهد.

امور بازرگانی

منبع

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X