بررسی مراحل اظهار کالا به گمرک

بررسی مراحل اظهار کالا به گمرک

در حالت کلی اظهار کالا یعنی معرفی آن کالا به واسطه شرکت ترخیص یا خود شخص صاحب کالا به مراجع قانونی و گمرک. ما در این محتوا مراحل اظهار کالا در گمرک را بررسی می نماییم.

اظهار کننده کالا کیست؟

به صاحب کالا یا نماینده ی قانونی از طرف آن، اظهار کننده کالا می گویند که کالا را بر اساس قوانین موجود به گمرک اظهار می نماید.

اظهار کالا

در اظهار نامه اکثرا ویژگی هایی که گمرک برای انجام دادن کار های مورد نیاز گمرکی کالا لازم دارد را باید طبق نیاز گمرکی اظهار نامه پر کند. اظهار کننده کالا به کسی گفته می شود که از زمان وارد شدن کالا به گمرک اقداماتی را برای آزاد سازی کالا و گردش در بازار عرضه محصول انجام می دهد.

زمان انجام اظهار کالا

اظهار نامه وقتی نوشته شده و به گمرک تحویل داده می شود که کالا به مرزهای کشور وارد و در حال انجام تشریفات گمرکی باشد. گمرک بعد از خروج کالا دیگر هیچ نظارتی روی کالا ندارد.

اظهار نامه

هر اطلاعاتی که جهت ترخیص مورد قبول گمرک باشد را گویند. مراحل اظهار کالا در گمرک را می توان به صورت الکترونیکی انجام داد که به آن اظهارنامه الکترونیکی گفته می شود.

مراحل اظهار کالا در گمرک

در نظام جدید عملیات گمرکی به چه صورت انجام می گیرد؟

امروزه این عملیات بدون هیچ رفت و آمد اضافی قابل انجام است. در نظام جدید روش های دستی و کاغذی تا حد زیادی کنار گذاشته شده و اظهار نامه الکترونیکی روش مناسب ترخیص کالا می باشد. این اظهار نامه الکترونیکی تا زمان صدور پروانه گمرکی از راه دور انجام می گیرد (مگر در شرایطی که نیاز به تحلیل و ارزیابی از نزدیک مدارک و کالا داشته باشد).

مراحل اظهار کالا در گمرک به صورت دور اظهاری

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک شود و همچنین نیاز به ارائه اطلاعات و مشخصات کالا داشته باشد، اظهار گمرکی می گوییم. با مراجعه به سامانه هوشمند جامع گمرکی می توان از روش دور اظهاری الکترونیکی استفاده نمود. با انجام این عملیات و تکمیل اظهار نامه سند SAD صادر می شود.

اظهار حمل

در اظهار نامه باری در قسمت اطلاعات کالا تایم یا همان زمان حمل و نقل بار، ورود یا خروج وسیله نقلیه ارائه می گردد که به آن اظهار حمل می گویند. در این اطلاعات تمامی مشخصات محموله صادراتی و وارداتی نوشته می شود. این مشخصات عبارت اند از: نوع، وزن و تعداد کالا، تعداد بسته های کالا و….

در واقع به فهرست کل کار اظهار نامه بار یا اظهار نامه محموله می گویند.

دریافت کوتاژ از گمرک به چه صورت است؟

پس از تنظیم اظهار نامه کوتاژ دریافت می شود. درواقع بعد از ثبت اظهار نامه محموله صادراتی و یا وارداتی با نام EPL داده می شود و با استفاده از آن می توانیم به استعلام کالا بپردازیم. به ثبت این اظهار نامه در سیستم کوتاژ می گویند.

نحوه اظهار کالا در گمرک

برای انجام مراحل اظهار کالا در گمرک نیازمند مدارکی می باشد که اولین آن قبض انبار است، بدون این مدرک نمی توان اقدام به اظهار کالا نمود.

مدارک مورد نیاز برای انجام اظهار کالا

  • بارنامه
  • مدارک بازرسی کالا
  • مجوزات
  • بیمه نامه
  • پروفرما
  • کارت بازرگانی و ….

منبع

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X