اخبار گمرکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه
علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک، ماده ۲۰ این
لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن احکام این قانون در خصوص تخریب خاک نافی
اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم مربوط به تخریب

X