ارزش گمرکی

قطعا شما هم با موضوعاتی مثل تعیین تعرفه کالا یا تعیین ارزش کالا، در حوزه انجام تجارت های بین المللی برخورد داشته اید. شاید هم یک تازه کار هستید و می خواهید وارد این عرصه شوید که قطعا تمایل دارید با این موضوعات مهم و پر کاربرد در زمینه فعالیت های تجاری

X