ارز نیمایی

بسیاری از مردم در سال های اخیر به طور کلی با ارز نیما و مفاهیم مربوط به آن آشنا شده یا دست کم نام اسامی مختلف ارزی به گوششان رسیده است. اگر با هر هدفی دنبال تهیه ارز هستید، اصطلاحات متفاوتی مانند ارز نیمایی، ارز رسمی، دلار سنا و

در حالت کلی فرایند نقل و انتقال پولی نیمایی و تأمین کردن ارز مورد نیاز برای واردکنندگان کالا و کسانی که متقاضی ارز هستند، به دو روش انجام می گیرد.
روش های تامین کردن ارز

روش اول از طریق بانک بوده که به این منظور وارد کنندگان ثبت

X