انتشارات کتاب

مسئولین تمامی کشورها به لحاظ حفظ آثار نویسندگان و جلوگیری از کپی‌ رایتینگ از این آثار، مراکزی تشکیل داده‌اند که با اعطای مجوزهای قانونی، مجوز انتشارات کتاب را به نویسنده آن اعطا می کنند تا دیگر امکان کپی از کتاب وجود نداشته باشد. همچنین هرکشور با توجه به قوانین

X