بازرسی کالا

گواهینامه بازرسی کالا یک گواهی می باشد که عموما برای واردات اقلام کالایی مثل محصولات گوشتی، کالا های فاسدشدنی و تجهیزات صنعتی مورد نیاز است. این گواهی قرار داشتن کالا ها در شرایط مناسب و داشتن مشخصات و ویژگی های مورد نیاز آن ها را تایید می کند. همچنین

گواهی بازرسی از خدماتی می باشد که بازرگانان تجاری ارائه می دهند.

گواهی بازرسی
گواهی که معمولا جهت واردات کالاهایی مانند تجهیزات صنعتی، محصولات گوشتی و فاسد شدنی ضروری می باشد. گواهی بازرسی تمام شرایط مورد نیاز و مناسب جهت قرار دادن کالا و ویژگی های لازم

X