تجارت آسان

ثبت سفارش
پیش از واردات کالا و ورود آن به کشور باید تشریفات اداری و مراحل خاصی انجام شود. یکی از این مراحل اخذ مجوزهای واردات است، که به این منظور باید اطلاعات دقیق محصول در سامانه ثبت سفارش کالا یا ثبتارش درج شود. به این عمل، ثبت سفارش کالا

استاندارد کالای وارداتی
بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، بایستی کیفیت کلیه قطعات وارداتی خودرو، کالاهای صنعتی و سایر کالا های تصویب شده در فهرست شورای عالی استاندارد، توسط سازمان ملی استاندارد تأیید شود. به این کالاهای وارداتی، کالا های مشمول استاندارد اجباری گفته می شود.
کلیه وارد کنندگان کالاهای

ترخیص کار گمرک لزوما یک شخص حقیقی نیست، بلکه ممکن است یک شخص حقوقی باشد که به وکالت از طرف مالک یا وارد کننده کالا، تشریفات گمرک را انجام داده و مراحل اخذ مجوز های لازم برای واردات کالا و صادرات را انجام می دهد و سرانجام کالا را از

ترخیص کالا چیست؟
تمامی کالاهای وارداتی به کشور، باید مدتی در گمرک متوقف شده تا مراحل اداری و تشریفات ترخیص کالا انجام شود. برای ترخیص کالا نیاز به اخذ مجوز های واردات و ترخیص نیز هست. بنابر این ترخیص کالا از گمرک یک فرآیند کاملا پیچیده و تخصصی بوده و

X