تجهیزات آزمایشگاهی

با پیشرفت تکنولوژی در کشور و گستره ی وسیع این تکنولوژی ها و نیاز به انجام آزمایشات مختلف، نیاز به واردات تجهیزات آزمایشگاهی یک ضرورت روز افزون و مهم است که در صورت تامین نشدن، مشکلات متعددی را برای پیشرفت تکنولوژی در موارد مختلف ایجاد می کند.
خصوصا که این

X