ترانزیت

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران با اعلام این خبر و ارسال تصویر نامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران به گمرکات سراسر کشور با انتشار بیانیه ای تصریح کرد ؛ در پی دستورالعمل وزارت صنعت، معدن

X