ترخیص کار

شاید شما هم با کلمه ترخیص کار مرز بازرگان مواجه شده باشید و بخواهید بدانید که این فرد کیست و چه وظایفی برعهده دارد؟ترخیص کار گمرک که وی را با عنوان حق العمل کار گمرک نیز می شناسیم، شخصیتی می باشد حقیقی یا حقوقی که از جانب صاحب کالا

تاجران ترخیص کسانی هستند که به وکالت و نمایندگی از صادرکننده یا واردکننده کلیه کارها و عملیات مرحله به مرحله ترخیص کالا را انجام می دهد. تاجران ترخیص که گاهی اوقات به حق العمل کار نیز شناخته می شوند، فردی است که به قوانین و مقررات گمرک هر کشوری

به فردی که قراردادی با صاحب کالا بسته و تشریفات گمرکی را در گمرکات برای آن شخص انجام می دهد ترخیص کار گمرک می گویند.. یک ترخیص کار بایستی به عنوان نماینده ی صاحب بار، واردات و صادرات را از طریق گمرک انجام دهد. وظیفه ی او وارد کردن

وقتی گذر شما به واردات و صادرات کالا می افتد، بی شک می بایست به سمت گمرکات کشور بروید. جایی که تمام مراودات مالی و کالایی کشور، با طی مراحل اداری پیچیده و تحت مقررات و قوانین متعدد در آنجا اتفاق می افتد.
لذا شما دو حق انتخاب دارید. اول

وقتی قصد خریداری خودرو دارید، بر اساس بودجه و سلیقه، می بایست خودروی ایرانی و یا خارجی را انتخاب کنید. برای خرید، چند راه پیش روی شماست. اول اینکه به بنگاه یا نمایندگی های مجاز بروید و اتومبیل خود را بخرید. یا آنکه راه دوم یعنی خرید خودروهای خارجی و

یکی از پر مصرف ترین اقلام وارداتی کشور، تجهیزات پزشکی است. وسایل پرکاربردی که نیاز روز جامعه است و همواره نیاز به بروزرسانی و دردسترس بودن این تجهیزات وجود دارد. این امر باعث می شود این تجارت،رونق فراوانی داشته باشد.
بنابراین امور ترخیص تجهیزات پزشکی از مرزهای گمرکی کشور بسیار

X