حق العمل کار

تاجران ترخیص کسانی هستند که به وکالت و نمایندگی از صادرکننده یا واردکننده کلیه کارها و عملیات مرحله به مرحله ترخیص کالا را انجام می دهد. تاجران ترخیص که گاهی اوقات به حق العمل کار نیز شناخته می شوند، فردی است که به قوانین و مقررات گمرک هر کشوری

X