سامانه EPL

سامانه EPL 
سامانه EPL که مخفف شده Electronic Packing List می‌باشد، با نام سامانه جامع امور گمرکی در ایران شناخته می‌شود. ای پی آل سامانه هوشمندی است که با آخرین فناوری‌های روز توسط مشاوره‌های فنی کار گزیده و خبره، طراحی‌شده است تا در عین این‌که عملکرد ساده داشته باشد، کارایی

X