شرایط اخذ مجوز صادرات فرش

اخذ مجوز صادرات فرش

برای فعالیت در حوزه صادرات فرش نیاز به اخذ یک سری مجوزها و معافیت گمرکی داریم، به علاوه یکی از مهم‌ترین قوانین در صادرات فرش، داشتن کارت بازرگانی است. به همین دلیل تصمیم داریم در این نوشته به شرایط اخذ مجوز صادرات فرش بپردازیم.
از دیگر قوانین صادرات فرش‌های بافته

X