شرکت ترخیص کالا

همان طور که می دانیم، از مهم ترین فرآیند ها در واردات کالا حمل و ترخیص کالا می باشد. البته این فرآیند براساس قوانین هر کشور متفاوت است.
انجام همه ی این مقررات را می توانید به شرکت های فعال در این زمینه بسپارید. شرکت هایی که در این

از مهم ‌ترین قسمت‌ های مراحل واردات و صادرات، می توان به ترخیص کالا اشاره نمود که به وسیله آن صاحب بار یا نماینده‌ اش تشریفات اداری را انجام می دهد و بار خود را از گمرک آزاد می نماید. امور گمرکی دارای قوانین پیچیده ای است که عدم

X