شرکت های بازرگانی

از مهم ‌ترین قسمت‌ های مراحل واردات و صادرات، می توان به ترخیص کالا اشاره نمود که به وسیله آن صاحب بار یا نماینده‌ اش تشریفات اداری را انجام می دهد و بار خود را از گمرک آزاد می نماید. امور گمرکی دارای قوانین پیچیده ای است که عدم

 
به تمام فعالیت هایی که برای مبادله تمام خدمات و کالا ها از مرحله اولیه تولید تا مرحله آخر، یعنی رسیدن کالا به دست مصرف کننده انجام می شود، بازرگانی گفته می شود. بنابراین، میتوان گفت هسته ی اصلی سرمایه داری امور بازرگانی، می باشد.
انواع امور بازرگانی : 

X