قوانین اخذ مجوز واردات پارچه

اخذ مجوز واردات پارچه

پارچه از مهم‌ترین محصولات برای واردات بوده و مورد توجه بسیاری از بازرگانان و تاجران واقع شده است. با توجه به شرایط آشفته بازار صنعت نساجی در این نوشته تصمیم داریم به روند اخذ مجوز واردات پارچه و پیگیری در گمرک ایران بپردازیم. تعداد زیادی از پارچه فروشان به دنبال

X