مجوز ارشاد

امروزه قوانین و مقررات زیادی برای مجوز صادرات انواع محصولات وضع شده است که این قوانین با توجه به کشور مبدا و مقصد متفاوت است . شما باید از تمام قوانین وضع شده آگاهی پیدا کنید تا بتوانید به شکل صحیح و به نحو احسن مجوز کالای مورد نظر

ما در این مقاله به بررسی مجوز ارشاد واردات صادرات می پردازیم، با ما همراه شوید.
طبق ماده 2 قوانین مقررات واردات صادرات مصوب 4/7/1374؛ کالاهای وارداتی و صادراتی به سه گروه تقسیم می شوند:

کالاهای مجاز: کالاهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط و روابط

X