مراحل ثبت سفارش کالا

تعیین تعرفه و ارزش کالا

اولین و مهم‌ترین اقدامی که هر تاجر و بازرگان قبل از انجام فرآیند واردات کالا باید انجام دهد، ثبت سفارش کالا در گمرک است. ثبت سفارش نوعی مجوز ورود برای کالاهای خارجی خریداری شده می‌باشد که در سیستم بازرگانی ثبت می‌شود. از مراحل اولیه واردات کالا ثبت سفارش و دریافت

X