مشاوره در زمینه انجام امور گمرکی

در تجارت های بین المللی، شرکت های تجاری ای که به دنبال واردات و صادرات محصولات خود هستند، می بایست گزینه های مختلفی را در این مورد بررسی نمایند و با اطلاعات و دانش کافی در حوزه های گوناگون تجاری تصمیم گیری کنند؛ اما به دلیل قوانین پیچیده حاکم و

X