مشاور

هزاران محصول مختلف بصورت روزانه توسط بازرگانان به ایران وارد می شوند که تمامی این اشخاص برای ترخیص کالا های خود می بایست مراحل قانونی و اداری آن را طی کنند. انجام مراحل گمرک و واردات محصول، مستلزم داشتن دانش و تجربه گمرکی می باشد که بطور معمول اشخاص

X