معافیت گمرکی

مجوزها و معافیت گمرکی

امروز می‌خواهیم با معافیت‌ های گمرکی آشنا شویم و به بررسی مواردی بپردازیم که از وظایف گمرکی و مالیات، معاف می‌باشند. زیرا کالاهایی که قرار است به کشور وارد شوند، شامل قوانین گمرکی و همچنین مالیات خواهند بود. از طرفی برای حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، به کالاهایی

X