واردات قهوه به ایران

اخذ مجوز واردات قهوه

قهوه از کالاهای لوکس ایرانی محسوب شده و در اولویت 10 واردات قرار دارد که سود بازرگانی توسط آن دو برابر می‌شود، به همین دلیل تصمیم داریم به بررسی اخذ مجوز واردات قهوه بپردازیم. واردات قهوه مستلزم اخذ مجوز قبلی از وزارت بهداشت بوده و همینطور مشمول استاندارد نیز می‌باشد.

X