واردات و صادرات طلا

صادرات طلا از ایران

شرایط صادرات طلا از ایران تنها با تنظیم صورت‌جلسه امضا شده بوسیله کارشناس طلا و سکه اداره نشر اسکناس و همینطور تایید بانک مرکزی کشور ایران ممکن است. برای صادرات طلا، برخورداری از مشاوره بازرگانی می‌تواند بسیار مفید باشد. در این نوشته قصد داریم به بررسی صادرات طلا بپردازیم و

X