واردکننده کالای پزشکی

جهت اخذ مجوز واردات تجهیزات پزشکی با ما همراه شوید. ملزومات، تجهیزات و دستگاه های پزشکی که به طورعامه، تجهیزات پزشکی نامیده می گیرند شامل هر گونه کالا، وسایل، ماشین آلات، لوازم، کاشتنی ها، معرف ها، مواد، کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزار ها که توسط تولید کننده برای انسان

X