پیگیری در گمرک ایران

پیگیری مکاتبات گمرک

امروز می خواهیم در مورد پیگیری مکاتبات گمرک که یکی از خدمات ارائه شده توسط مجموعه ما می باشد؛ صحبت کنیم. همان طور که می دانید؛ ترخیص کالا از گمرک نیازمند گذر از مراحل زیاد و طی شدن پروسه طولانی مکاتبات گمرکی می باشد. مجموعه ما با متخصصان مجرب می

X