کالای وارداتی

ما در این مقاله به بررسی مجوز ارشاد واردات صادرات می پردازیم، با ما همراه شوید.
طبق ماده 2 قوانین مقررات واردات صادرات مصوب 4/7/1374؛ کالاهای وارداتی و صادراتی به سه گروه تقسیم می شوند:

کالاهای مجاز: کالاهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط و روابط

X