گمرک فرودگاه

همان طور که می دانید گمرک فرودگاه امام خمینی از مهم ترین گمرک ها در کشور است و اکثرا ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام انجام می شود. بنابراین ما در این مقاله نحوه فرآیند را بررسی می کنیم.
ویژگی های مثبت ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام

X