گواهی بازرسی

گواهینامه بازرسی کالا یک گواهی می باشد که عموما برای واردات اقلام کالایی مثل محصولات گوشتی، کالا های فاسدشدنی و تجهیزات صنعتی مورد نیاز است. این گواهی قرار داشتن کالا ها در شرایط مناسب و داشتن مشخصات و ویژگی های مورد نیاز آن ها را تایید می کند. همچنین

اخذ گواهی بازرسی کالا برای واردات کالا هایی مانند کالاهای فاسد شدنی، محصولات گوشتی و تجهیزات صنعتی لازم است. این گواهی، شرایط قرار گیری محصولات در حالت ایده آل و داشتن ویژگی ها و خصوصیات لازم را تائید می نماید. همچنین تائید گزارش حجم محصولات هنگام خروج از بندر

X