بخشنامه

ایجاد واحد ارزی جدید ” دلار امریکا صادرات” با کد اختصاری “EGP” بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دلار بازار ثانویه (نیما) برای ارزش کالاهای صادراتی و لزوم انتخاب گزینه مذکور در باکس 22 اظهارنامه های صادراتی
بخشنامه 265

عدم نیاز به درج نام راننده و یا شرکت حمل و نقل بین المللی مجاز در باکس شرح اظهارنامه های خروج موقت وسائط نقلیه ( کامیون های صادراتی، خالی
لزوم اخذ وکالت نامه محضری مبنی بر اجازه خروج وسیله نقلیه دارای پروانه خروج موقت توسط شخصی غیر از مالک و

 افزایش سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تا میزان 3 کیلوگرم برای هر نفر برای حضور در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور با ارائه ضمانتنامه بانکی و وثایق معتبر
بخشنامه 260
 

X