خبرگمرکی

بعد از اعزام هیئت پارلمانی مجلس به گمرکات استان هرمزگان برای بررسی عملکرد این دستگاه اجرایی  در خصوص اجرای رویه های مرتبط با واردات، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا، جلسه بررسی گزارش این بازدید در کمیسیون اصل 90 برگزار شد. وزیر اقتصاد هم در این جلسه حضور داشت.
گفتنی

X