اخذ گواهی استاندارد و بازرسی

اخذ گواهی استاندارد و بازرسی

کالاهای وارداتی از نظر الزام برای دریافت گواهی استاندارد به دو دسته تقسیم می شوند:

  • کالاهای مشمول استاندارد اجباری
  • کالاهای عادی و بدون نیاز به اخذ گواهی استاندارد

کلیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید پیش از ترخیص و ورود به کشور، گواهینامه انطباق با استاندارد ملی ایران را دریافت کنند. در غیر این صورت گمرک وظیفه دارد تا طبق آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از ورود این کالا ها ممانعت کند.

کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند، باید برای دریافت گواهی انطباق با استاندارد، مراحلی را طی کنند. اولین مرحله برای اخذ گواهی استاندارد، بازرسی کالا در مبدأ، پیش از حمل کالا یا بازرسی در مقصد (پیش از ترخیص) می باشد.

برای بازرسی کالا در مبدأ یا مقصد به همکاری شرکت های بازرسی نیاز دارید.

مراحل اخذ گواهی استاندارد و بازرسی

برای اخذ گواهی استاندارد کالای وارداتی سه راه وجود دارد:

اظهار نامه فروشنده یا  SD:

در روش اول فروشنده یا عرضه کننده کالا (Supplier’s Declaration) در اظهار نامه رسمی گواهی می کند که کالای فروخته شده با الزامات استاندارد انطباق دارد.

اظهار نامه تولید کننده یا MD :

در روش دوم تولید کننده کالا (Manufacturer’s Declaration) در اظهارنامه رسمی گواهی می کند که کالای خریداری شده با الزامات استاندارد تطابق داشته و از کیفیت کافی برخوردار است.

تأییدیه انطباق یا VOC

در این روش یک شرکت بازرسی که مورد تأیید سازمان استاندارد باشد (آزمایشگاه آکرودیته) ، کیفیت کالا های وارداتی را از نظر انطباق با استاندارد ملی بررسی می کند. در صورتی که کیفیت کالا توسط کارشناسان شرکت بازرسی تأیید شود، گواهی انطباق با استاندارد (Verification Of Conformity)  صادر خواهد شد.

انواع روش های بازرسی کالا به منظور اخذ گواهی استاندارد

به گواهی اعطا شده به کالا پس از بازرسی گواهی COI یا (certification of inspection)  گفته می شود. کلیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بایستی برای اخذ مجوز های واردات و انجام ادامه تشریفات ترخیص، گواهی استاندارد داشته باشند. بازرسی کالا ممکن است در مبدأ یا مقصد انجام شود.

بازرسی کالا در مبدأ

برای دریافت گواهی استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، می توان از روش بازرسی در مبدأ استفاده کرد. در این روش شرکت بازرسی تأیید شده، اسناد خرید کالا را تحویل گرفته و سپس کارشناسان به بررسی انطباق کالا با معیار های بین المللی و ملی می پردازند. در صورتی که کارشناسان ارزیابی، کیفیت کالا را تأیید کنند، گواهی بازرسی در مبدأ برای کالا صادر می شود. با ارائه این گواهی بازرسی می توان نسبت به اخذ گواهی استاندارد اقدام نمود.

بازرسی کالا در مقصد

اگر بارزسی کالا در مبدأ انجام نشده باشد، لازم است برای اخذ گواهی استاندارد، پیش از ترخیص و در مقصد، بازرسی انجام شود. به این منظور نمونه ای از کالا برای یکی از آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد (آزمایشگاه های آکرودیته) فرستاده می شود. کارشناسان پس از ارزیابی کالا و اطمینان از مطابقت نمونه ارسال شده با الزامات استاندارد، گواهی انطباق با استاندارد صادر خواهد شد.

شرکت ستاره تجارت آسان در انجام کلیه امور مرتبط با واردات کالا، اخذ مجوز های واردات و بازرسی کالا، در کنار شما خواهد بود.

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X