تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین

تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین

ابلاغ مصوبه هیئت وزیران
در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین و اتوبوسی بمیزان پنج درصد 
بخشنامه 222

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X